Transports de Residus Industrials

Transport de Residus Industrials

Disposem de flota pròpia de vehicles i personal degudament format per a la recollida i transport dels residus des del centre productor fins al abocador autoritzat.

Lliurem Certificats de Gestió de Residus de plantes de reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. Disposem d’una àmplia varietat de contenidors per a una correcta selecció dels materials en funció del seu volum, quantitat i densitat.

Assessorem en la preparació de la càrrega i subministrament d’etiquetes per a un correcte transport segons la legislació vigent.

Transator SL ofereix els seus serveis de Transport de Residus Industrials a tota la demarcació de la província de Tarragona.

Recollida selectiva de residus sòlids o líquids:

  • Paper/cartró
  • Ferralla
  • Fusta
  • Plàstic
  • Deixalles
  • Disolvents
  • Ferro
  • Vidre
Escmba.com

The domain escmba.com may be for sale. Please click here to inquire