Residus Sòlids Urbans

Residus Sòlids Urbans

Vidre, paper i cartró, plàstic, ferralla, restes vegestales i podes són els principals residus que retirem en municipis, polígons industrials i urbanitzacions.

El transport de residus sòlids urbans és un dels serveis prioritaris demandats per ajuntaments. La nostra empresa realitza aquest servei mitjançant una àmplia flota de camions recol·lectors i un equip professional que s’adapta les necessitats de cada municipi.

Lliurem Certificats de Gestió de Residus de plantes de reciclatge autoritzades per l’Agència de Residus de Catalunya. Disposem d’una àmplia varietat de contenidors per a una correcta selecció dels materials en funció del seu volum, quantitat i densitat.

Assessorem en la preparació de la càrrega i subministrament d’etiquetes per a un correcte transport segons la legislació vigent.

Transator SL ofereix els seus serveis de Residus Urbans a tota la demarcació de la província de Tarragona.

Aquests són els serveis més habituals dins d’aquest àmbit:

  • Paper/cartró
  • Orgànics
  • Vidre
  • Envasos
  • Brossa
  • Recollida de restes vegetals i podes
  • Transport de residus a depuradores urbanes
Escmba.com

The domain escmba.com may be for sale. Please click here to inquire