Empresa

La Nostra Empresa

Transator SL es funda a Montroig del Camp l’any 1995 desenvolupant la seva activitat en el servei de recollida, transport i gestió de tot tipus de residus, ja sigui de procedència industrial, municipal o de construcció donant cobertura de servei a tota la província de Tarragona.

En Transator SL estem creixent amb l’objectiu sempre de donar als nostres clients el millor tractament econòmicambiental i assessorament legal en la gestió integral de tots els seus residus.

Acreditacions legals

TRANSATOR – Societat Limitada
CIF: B43571819
Direcció fiscal: C/ Cambrils, 4 baixos
CP 43300 de Mont-roig del Camp (Tarragona)

Telf directe: 670 34 44 21 (Sr Santi)
Oficines: 977 83 70 03
Correu electrònic: info@transator.net

Autorizació de la Generalitat de Catalunya T-1617
como gestors autoritzats de residuos de construcció i demolició (RCD)