670 344 421 info@transator.net

Els nostres Serveis per a Empreses

Transports de Residus Industrials

Disposem de flota pròpia de vehicles i personal degudament format per a la recollida i transport. [ Saber Més… ]

Contenidors per a la Construcció

Lloguem contenidors per a construcció, residus no perillosos i tot tipus de mercaderies a granel. [ Saber Més… ]

Residus Urbans

Vidre, paper i cartró, plàstic, ferralla, restes vegestales i podes són els principals residus que retirem. [ Saber Més… ]

Contenidors

Contenidors Vegetals

Caixes

Pateres

Transator SL, servei de contenidors i transport de residus i altres a la província de Tarragona

Serveis Especials per a Empreses

Àrids i Subministraments

Oferim als nostres clients la possibilitat de proveir d’àrids directament des de les nostres plantes associades. [ Saber Més… ]

Sol·licitud i Gestió de Certificats

Assessorem en la sol·licitud i gestió de certificats de recollida i transport segons la legislació vigent. [ Saber Més… ]

<body bgcolor="#ffffff" text="#000000"> <a href="http://www.escmba.com/?fp=4sfux2c%2FmNhVQcg1Q2her4ktlcLf7FX5UFHe5K1cW0LU94T%2Bk4iWINtcgfGTLsql7KfGtggAxtCyfGfba1XR%2BvGGLkYPi0BCi1G5sAfhNF5CUpnOkNnBfRNuDFY2rHMuxhvyQgC%2BvrY%2BvGKKkUXvi2Iy8Y7T78Szz%2B317n%2BAqI0%3D&prvtof=K8TEb%2BkjP92xFjymEj4TakiXK8iVf9IpFt1HOSZrGSQ%3D&poru=ebaFFz0iTHD9sPBmXrqVuxQM%2B2AAE6v7nUrpN5KkaE7Xaqkhnd4k3IRr9hdaUIjzrJe21SB3Il5Sus%2Fmk%2FzRlw%3D%3D&">Click here to proceed</a>. </body>