670 344 421 info@transator.net

Els nostres Serveis per a Empreses

Transports de Residus Industrials

Disposem de flota pròpia de vehicles i personal degudament format per a la recollida i transport. [ Saber Més… ]

Contenidors per a la Construcció

Lloguem contenidors per a construcció, residus no perillosos i tot tipus de mercaderies a granel. [ Saber Més… ]

Residus Urbans

Vidre, paper i cartró, plàstic, ferralla, restes vegestales i podes són els principals residus que retirem. [ Saber Més… ]

Contenidors

Contenidors Vegetals

Caixes

Pateres

Transator SL, servei de contenidors i transport de residus i altres a la província de Tarragona

Serveis Especials per a Empreses

Àrids i Subministraments

Oferim als nostres clients la possibilitat de proveir d’àrids directament des de les nostres plantes associades. [ Saber Més… ]

Sol·licitud i Gestió de Certificats

Assessorem en la sol·licitud i gestió de certificats de recollida i transport segons la legislació vigent. [ Saber Més… ]